Kira Sözleşmesinin Uzatılmayacağı Bildiren İhtarname

Kira Sözleşmesinin Uzatılmayacağı Bildiren İhtarname

Kira Sözleşmesinin Uzatılmayacağı Bildiren İhtarname

Belli zamanlarda evini kiraya veren ev sahipleri, kiracılarına sözleşmelerini uzatmak istemediklerini içeren bir ihtarname çekme hakkına sahiptir. Bunun için sözleşmenin yapıldığı tarih itibariyle 1. yıl dolmadan 15 gün önce ihtarname çekmek doğru olacaktır. Aksi takdirde gününü geçiren ev sahiplerinin böyle bir hakkı olmayacak, sözleşme direkt olarak uzayacaktır.

Bazı durumlarda, hem kiracının hem de ev sahiplerinin sözleşmeyi fesih etme hakları bulunmaktadır. Ev sahiplerinin fesih haklarını kullanabildiği durumlar arasında;

  1. Kira sözleşmesinin süresinin bitmesi ve ev sahibinin evini kiraya vermeye devam etmek istememesi gibi durumlarda kira sözleşmesi fesih edilebilir. Bu durumda sözleşme bitmeden en az 15 gün önce kiracıya ihtarname çekmek gerekmektedir.
  2. Sözleşme bitmemiş olsa dahi, sözleşmede yer alan fesih edebilme tarihleri dikkate alınarak da ev sahipleri sözleşmeleri fesih edebilir.
  3. Ev sahibinin kiracı ile olan çekilmez ilişkisinin ispatı halinde de kira sözleşmesini fesih edebilme hakkı bulunmaktadır.

Kiracının Sözleşme Feshedebilme Durumları

  1. Ev sahiplerine tanınan, kiracı ile aralarındaki çekilmez ilişkinin ispatı halinde fesih edilebilen kira sözleşmesi; aynı şekilde kiracılar için de geçerlidir. Yani kiracılar da ev sahipleri ile arasındaki çekilmez ilişkinin var olması halinde kira sözleşmesini fesih edebilir.
  2. Kiracının iflası halinde,
  3. Kiracının vefatı durumunda,

Aile konutu olarak kullanılan taşınmazlarda, kiracıların eşlerinin rızası olmadan kira sözleşmesini fesih edebilme hakları yoktur.

Kira sözleşmelerinin feshi durumlarında muhakkak bir avukat tutmak ve bu süreci avukat ile beraber değerlendirmek önemlidir. Fesih isteğine karşı oluşabilecek mahkeme etrafında gelişecek olaylara karşın avukat ile süreci daha doğru atlatabilmek mümkündür.

Kira Sözleşmesinin Uzatılmayacağını Bildiren İhtarname Örneği 

                                                            … NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME

İHTAR EDEN :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ : AV…….

ADRES :

İHTAR EDİLEN :

ADRES :

KONU : …/ …/ … tarihinde sona erecek olan kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğine/uzatılmayacağına dair ihtarnamedir.

AÇIKLAMALAR :

İhtar Eden Vekili

  1. İSİM SOYİSİM

Sayın Noter;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ …

İhtar Eden Vekili

……

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir