Kiracıyken Ev Sahibim Evi Satarsa Ne Olur?

Kiracıyken Ev Sahibim Evi Satarsa Ne Olur?

Kiracıyken Ev Sahibim Evi Satarsa Ne Olur?

Çoğu mülk sahibi gayrimenkul geliri sağlamak için konut veya iş yerlerini kiralama yolunu seçmektedir. Kirada olan mülklerin sahipleri genellikle gayrimenkullerin kira gelirleri devam ederken gayrimenkulünü satma düşüncesinden uzak durmaktadır. Ancak mülk sahiplerinin gayrimenkulleri kirada olmasına rağmen konut veya iş yerlerini satmaları da yasal olarak mümkündür. Bu yazımızda, kiracıların belki de en büyük korkularından biri olan “Kiracıyken Ev Sahibi Evi Satarsa Ne Olur” sorusunun merak edilenlerine yer vereceğiz.

Kira Kontratım Ev Satışına Engel mi?

Kira kontratınızın bulunması ne yazık ki ev sahibinizin, kontratınız devam ederken evi satmasına yasal olarak engel teşkil etmeyecektir. Kontrat devam ederken ev sahibinizin ihtiyacı durumunda evi satması mümkün olabilir. Kiracılığınız devam ederken oturduğunuz evin satılması durumunda yeni ev sahibi, devam eden kontratınızın bağlayıcılığına tabi olacaktır. Bir başka deyişle, yeni ev sahibi herhangi bir şekilde kontratınızı yenilemez ve evi boşaltmanız için talepte bulunmaz ise eski ev sahibiniz ile yapmış olduğunuz kontrat tüm şartları ile geçerli olacaktır.

Kira Kontratı Devam Ederken Satılan Evimi Hemen Boşaltmak Zorunda Mıyım?

Kiracı ile ev sahibinin birbirlerine karşı yükümlülükleri Borçlar Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanun çerçevesinde kiracı olarak oturulan evin satılması halinde yeni ev sahibinin kiracıyı hemen evden çıkarması söz konusu değildir. Yeni ev sahibinin, satın aldığı evi kullanmak zorunda olması durumunda, konutu satın aldığı tarih itibari ile bir ay içerisinde kiracıya ihtarname çekmelidir. Kiracı ve yeni ev sahibi aralarında anlaşarak, ihtarnamenin iletilmesini takip eden 6 aylık süre içerisinde kiracı evi boşaltmalıdır. Şayet ihtarname çekilmesini müteakip 6 ay içerisinde kiracı evi boşaltmaya yanaşmadıysa, ev sahibi 6 aylık sürenin dolmasından itibaren bir ay içerisinde mahkemeye başvurarak dava yolu ile yasal çerçevede sözleşmeyi sona erdirme hakkını kullanacaktır.

Ev sahibinin değişmesi halinde geçerli olacak kanun maddesi ise şöyledir;

Borçlar Kanunu 351. Madde “Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, alt soyu, üst soyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya iş yeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.

Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir